Polityka prywatności

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest ALMET Zdzisław Wawro, ul. Spacerowa 24, 32-085 Giebułtów, NIP: 9451529150.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz krajowe regulacje w w/w zakresie, w tym zwłaszcza ustawa o ochronie danych osobowych).
 3. Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
 4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
   

§2. Administrator Danych

 

 1. Firma jest administratorem danych swoich klientów przekazanych drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do działalności studia,
 3. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: grzegorz@almetpolska.com
 6. Firma nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

 

§3. Pliki cookies

 

 1. Witryna www.almetpolska.com używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach prowadzone jest przy pomocy narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań komunikacyjnych i marketingowych.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
  b. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d. umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Dodatkowe dane osobowe (takie jak adres e-mail) zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę np. wypełniając formularz. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

§.4 Cel zbierania danych

 

 1. Dane zbierane są tylko i wyłącznie w celu realizowania działalności firmy ALMET, tj. sprzedaży usług i produktów.
 2. Cel zbierania danych ze względu na rodzaj:
  a. Pliki cookie – ulepszanie i dostosowywanie serwisu do potrzeb użytkowników, monitorowanie wyników wyszukiwania i optymalizacja działania nawigacji.